Faktoring a ryzyko związane z niewypłacalnością klientów

Niewypłacalność klientów to niestety dość częsty problem, z którym borykają się przedsiębiorcy z różnych branż. Dotyczy to zarówno właścicieli małych biznesów, jak i tych, którzy prowadzą działalność na większą skalę. Nie jest to problem, który można łatwo bagatelizować – wręcz przeciwnie, opóźnione płatności lub całkowity brak środków z tego tytułu może zaszkodzić zdolnościom finansowym firmy, a czasem nawet poważnie zagrozić jej dalszemu funkcjonowaniu. Jak temu zaradzić? Cóż, nie istnieje taki sposób, który jest skuteczny w stu procentach, ale mamy ciekawą propozycję: faktoring online.

Faktoring – co to jest? Faktoring jako sposób na niewypłacalność klientów

Faktoring to taka forma finansowania zewnętrznego, w którym przedsiębiorca – jest to tzw. faktorant – sprzedaje nieuregulowane faktury firmie faktoringowej (określa się ją mianem faktora). Faktor ten wypłaca przedsiębiorstwu wartość faktury w ciągu kilku dni. Co dalej dzieje się z nieopłaconą fakturą? Problem ten staje się poważny w szczególności w sytuacji, gdy kontrahent faktoranta przestaje być wypłacalny i okazuje się, że nie jest on w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

W przypadku faktoringu dopuszcza się dwa warianty – są one następujące:

  • faktoring bez regresu – pełny,
  • faktoring z regresem – niepełny.

Czym charakteryzują się oba te rozwiązania?

Faktoring bez regresu – pełny

Faktoring bez regresu oznacza przeniesienie ryzyka niewypłacalności na instytucję faktoringową. W przypadku podpisania takiej umowy klient przekazuje nieopłacone faktury faktorowi, a jeśli jego dłużnik z różnych powodów nie będzie w stanie jej spłacić, zadaniem faktora jest odzyskanie środków z tego tytułu.

Tego typu usługi są zazwyczaj dość drogie, ale oznaczają wiele korzyści z punktu widzenia faktoranta, który:

  • nie musi obawiać się o dochodzenie swoich należności od dłużnika – czynnościami w zakresie windykacji zajmuje się instytucja faktoringowa,
  • w krótkim czasie otrzymuje środki pozwalające na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem bieżącej, codziennej działalności operacyjnej.

Faktoring z regresem – niepełny

Faktoring z regresem jest bardziej ograniczoną, choć tańszą wersją faktoringu. Zasada działania jest podobna, jak ma to miejsce w przypadku umowy f. pełnego – przedsiębiorca przekazuje instytucji finansowej nieopłacone faktury, w zamian za co otrzymuje środki finansowe. Jeśli jednak dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania, to do faktoranta zwróci się firma faktoringowa w celu odzyskania przekazanych środków.

Faktoring a niewypłacalność klienta – sposób na rozwój przedsiębiorstwa

Faktoring w przedsiębiorstwie może znacząco pomóc w rozwoju firmy. Taki stan rzeczy wynika z prostego powodu. Przedsiębiorca może wówczas łatwiej nawiązywać relacje z nowymi kontrahentami, ponieważ nie musi już tak bardzo obawiać się o to, że nowi kontrahenci okażą się niewypłacalni. Jeśli tak się stanie, dalsza współpraca z nimi stanie pod znakiem zapytania; z drugiej strony przedsiębiorca nie utraci płynności finansowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here