Rozwiązania budowane razem z klientami - PGE Nowa Energia

Rozwiązania budowane razem z klientami

Jak wyjść naprzeciw potrzebom klientów? Z doświadczenia wiemy, że najlepiej sprawdzają się rozwiązania budowane we współpracy i od podstaw razem z nimi.

Dlatego realizujemy program pilotażowy „Włącz się na przyszłość”. Wnioski ze zgromadzonych dzięki niemu informacji pozwolą na stworzenie rozwiązania będącego odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby naszych klientów.

„Włącz się na przyszłość”

W ramach programu pilotażowego „Włącz się na przyszłość” podejmujemy ścisłą współpracę z wybraną grupą naszych klientów i wspólnie z nimi testujemy innowacyjne urządzenia pomiarowe oraz inne powiązane z nimi rozwiązania (m.in. stworzoną na potrzeby programu aplikację mobilną).

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wszystkie urządzenia – a także związane z nimi oprogramowanie – dostarczane są klientowi całkowicie za darmo. Klient otrzymuje też wszelką niezbędną do korzystania z nich wiedzę oraz dostęp do profesjonalnej pomocy technicznej. W zamian w regularnych odstępach czasu przekazuje informacje zwrotne, które pomogą nam lepiej zrozumieć jego potrzeby i dostosować do nich nasz produkt.

Kwestie, na które zwracamy uwagę

Naszą filozofią działania jest tzw. „myślenie klientem”. Optymalizując zaproponowane przez nas rozwiązanie, zwracamy uwagę przede wszystkim na użyteczność, funkcjonalność i przyjazny interfejs. Uzyskane w trakcie programu pilotażowego informacje pozwolą nam dostosować te elementy do potrzeb i preferencji użytkowników. Umożliwią też lepsze zrozumienie ich problemów i znalezienie dla nich satysfakcjonujących rozwiązań.

Jest to szczególnie istotne w przypadku rozwiązań innowacyjnych – takich jak zaproponowany przez nas system inteligentnego opomiarowania i kontroli zużycia energii elektrycznej. Chcemy zrozumieć, które z zaprojektowanych przez nas funkcji mają dla Ciebie największe znaczenie; chcemy też wiedzieć, czy korzystanie z nich nie przysparza trudności, a jeśli tak, to dlaczego – i jak można to poprawić. Wspólnie przecieramy nowe szlaki i wyznaczamy nowe standardy.

Testy we współpracy z klientami

Testy przeprowadzane wspólnie z klientami często przesądzają o sukcesie produktu. Na naprawdę szeroką skalę stosuje się je na rynkach wysokorozwiniętych; w Europie Środkowej i Wschodniej wciąż są one jednak pewną nowością. Jednak coraz większa ilość przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze powoli zwiększa ich popularność. Mimo to wiele firm nadal decyduje się na wypuszczanie na rynek nieprzetestowanego z klientem produktu. Efektem jest najczęściej niezadowolenie odbiorców i konieczność wprowadzenia w produkcie poprawek – a nawet całkowitego wycofania go z rynku.

Jako firma działająca na coraz bardziej konkurencyjnym rynku sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego zdajemy sobie sprawę ze spoczywającej na nas odpowiedzialności. Wprowadzenie na rynek produktu nie odpowiadającego oczekiwaniom naszych klientów nie wchodzi w grę. Na współpracy z klientem na etapie programu pilotażowego zyskuje nie tyko sam produkt, ale przede wszystkim jego użytkownicy.

Postępując w ten sposób, wspólnie zmieniamy polski rynek i obowiązujące na nim standardy obsługi. Wspólnie z klientem wpływamy na przyszłość nie tylko tego jednego produktu, ale całego polskiego sektora energetycznego.