Przyszłość jest smart - PGE Nowa Energia

Przyszłość jest smart

Badania przeprowadzone przez amerykański Eddison Foundation Institute for Electric Innovation pokazują, że 70% czytników energii elektrycznej zainstalowanych w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku to czytniki cyfrowe wyposażone w funkcje charakterystyczne dla rozwiązań typu „smart energy”. Inteligentne opomiarowanie coraz częściej postrzegane jest jako codzienność i kolejny naturalny krok w ewolucji sieci elektrycznych.

Eksperci są zgodni: dalszy rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej umożliwi wprowadzenie kolejnych innowacji w sektorze energetycznym. Już dziś możemy kontrolować każde ze znajdujących się w naszym domu urządzeń z dowolnego miejsca na ziemi. Rozwiązania z segmentu smart energy umożliwiają nam śledzenie i optymalizację zużycia energii z niespotykaną dotychczas precyzją.

Jednak inteligentne opomiarowanie i inteligentne domy to nie wszystko, co naukowcy mają w zanadrzu; w wielu miejscach na świecie, w tym również w Polsce, trwają badania nad możliwością połączenia w inteligentne sieci całych osiedli, a nawet miejscowości. Jeszcze dziesięć lat temu inteligentne miasta kojarzone były co najwyżej z fantastyką naukową. Obecnie powoli stają się faktem.

Świat połączonych urządzeń

Żyjemy w świecie połączonych urządzeń. Dla osób urodzonych po roku dwutysięcznym Internet i urządzenia mobilne stanowią stały i niezbędny element codzienności. Kontrolowanie działających w domu urządzeń z poziomu aplikacji mobilnej przychodzi im równie naturalnie co przeszukiwanie stron internetowych, organizowanie wydarzeń w mediach społecznościowych czy płatność za pomocą telefonu. Choć stanowi innowację, to szybko staje się codziennością.

Niezwykle gwałtowny w ostatnich latach – i wciąż przyspieszający – rozwój systemów IoT (ang. Internet of Things – Internet rzeczy) stymuluje rynek inteligentnych rozwiązań. Przyglądając się kolejnym, coraz bardziej innowacyjnym i coraz bardziej spektakularnym pomysłom tego typu, nie powinniśmy zapominać o kwestii kluczowej: sercem każdej sieci IoT jest system inteligentnego opomiarowania. Często to właśnie on umożliwia im sprawne funkcjonowanie.

Inteligentne opomiarowanie w sferze publicznej

Już dziś w miastach instalowane są latarnie wyposażone w czujniki ruchu albo kamery. Czujniki ruchu na klatkach schodowych przestają kogokolwiek dziwić. Następnym krokiem są inteligentne urządzenia użyteczności publicznej i infrastruktury. Postępujący rozwój świadomości energetycznej zwiększa popularność inteligentnych domów i mieszkań. Na rozwoju technologii zyskuje też komunikacja miejska i dalekobieżna. Przewiduje się m.in. powstanie inteligentnych stacji metra i energooszczędnych autobusów i tramwajów. Pozwoli to znacząco ograniczyć straty energii – również te powstające na skutek usterek i przestarzałego zaplecza technicznego.

Inteligentne opomiarowanie zmienia również oblicze biznesu. Upowszechnianie tego typu rozwiązań, a także połączenie wielu urządzeń w ramach jednej większej sieci, pozwoli na efektywne zarządzanie energią w ich firmach. To z kolei umożliwi lepszą alokację firmowych budżetów, zwiększając jednocześnie płynność finansową przez uwolnienie zablokowanych dotychczas środków.

Przyszłość na co dzień

Co to oznacza dla nas, mieszkańców i konsumentów energii elektrycznej? Przede wszystkim komfort, spokój i bezpieczeństwo. A także niższe rachunki i znacznie szersze możliwości optymalizacji kosztów i kontroli zużycia energii w naszym domu i poza nim. To również zupełnie nowe standardy na rynku energii elektrycznej i wszelkich innych związanych z nią usług.

Co oznacza to dla świata? W tej najbliższej perspektywie z pewnością przyspieszony rozwój świadomości energetycznej. W tej nieco dalszej? Zauważalną poprawę jakości życia.