Czym jest inteligentny dom i inteligentne opomiarowanie? - PGE Nowa Energia

Czym jest inteligentny dom i inteligentne opomiarowanie?

Jeszcze do niedawna inteligentne domy kojarzyły się z czymś ekskluzywnym i dostępnym dla nielicznych – rozwiązaniem tyle użytecznym, co ekstrawaganckim.

Obecnie dostępne są one dla znacznie szerszej grupy odbiorców. Nie inaczej jest z tak zwanym inteligentnym opomiarowaniem, czyli systemem umożliwiającym zachowanie pełnej kontroli nad ilością pobieranej przez urządzenia domowe energii elektrycznej i sposobem jej wykorzystania.

Sprawne zarządzanie energią w domu

Ponad 40% Polaków przyznaje, że nie rozumie informacji zawartych w rachunku za energię. Wielu konsumentów nie rozumie też mechanizmu prognozowania zużycia energii w kolejnym okresie rozliczeniowym i obliczania wysokości rachunku. Odpowiedź na ich potrzeby stanowi właśnie inteligentne opomiarowanie.

Inteligentne opomiarowanie pozwala konsumentom na bieżące monitorowanie zużycia prądu. W ten sposób umożliwia m.in. proste i sprawne zarządzanie energią. Informacje dostarczane przez inteligentne liczniki są aktualne i precyzyjne. Dzięki nim możemy sprawdzić, które z pracujących w naszym domu urządzeń zużywa najwięcej energii, a które najmniej. Nie musimy zgadywać kosztów przyszłych rachunków za prąd czy oszczędzać wg poczynionych wcześniej niepotwierdzonych założeń. Co więcej, weryfikacja zużycia możliwa jest zdalnie, z poziomu zainstalowanej w telefonie / tablecie aplikacji, co przekłada się bezpośrednio na komfort użytkowania.

Jak to wygląda w Polsce i Europie

Jako pierwsi w Europie inteligentne opomiarowanie na szeroką skalę wprowadzili Szwedzi. W 2009 roku Szwecja rozpoczęła wdrażanie zdalnych odczytów z liczników energii elektrycznej. Począwszy od 2012, każdy obywatel Szwecji ma pełen dostęp do stanu swoich liczników, wykonywanego i przekazywanego do systemu w interwałach godzinowych (tj. liczniki odczytywane są co godzinę).

Wprowadzenie inteligentnego opomiarowania stanowiło dla Szwedów konieczność – było częścią większego planu budowy inteligentnej sieci energetycznej (ang. smart grid), mającej za zadanie rozwiązać problemy energetyczne tego nadbałtyckiego kraju. Dużo ważniejszą konsekwencją całej tej operacji okazała się jednak znacząca poprawa świadomości energetycznej Szwedów. Jej bezpośrednim rezultatem jest zauważalna poprawa komfortu życia użytkowników.

Korzyści ekonomiczne szybko przełożyły się na zwiększenie zainteresowania inteligentnym opomiarowaniem w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Obecnie rozwiązanie to ma swoich zwolenników we wszystkich krajach Europy Zachodniej. Coraz popularniejsze staje się także w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej.

Serce inteligentnego domu

Jak wygląda inteligentne opomiarowanie w praktyce? To naprawdę nic skomplikowanego. Po instalacji inteligentnego licznika energii użytkownik uzyskuje do niego dostęp z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne. Śledzić zużycie energii może również z komputera lub laptopa. Aplikacja pozwala na sprawdzenie poziomu zużycia prądu – a także uzyskanie informacji na temat poboru energii przez konkretne urządzenia. Można też zdalnie podłączać i odłączać je od prądu.

Po zainstalowaniu inteligentnych liczników możemy też śledzić zużycie energii w zależności od godziny i dnia tygodnia. Umożliwia to zlokalizowanie w czasie momentów zwiększonego poboru – i ewentualną optymalizację (o ile pobór ten nie ma uzasadnienia w faktycznych potrzebach użytkowników). Zarządzać energią możemy zarówno z domu, jak i zdalnie, nawet będąc na wakacjach.

Nie ulega wątpliwości, że systemy inteligentnego opomiarowania stanowią integralną część każdego inteligentnego domu. Informacje uzyskiwane bezpośrednio z liczników łatwo przełożyć na wnioski dotyczące czasu działania poszczególnych urządzeń. Urządzenia te, podłączone do całości systemu, możemy kontrolować na bieżąco, również zdalnie. Dzięki temu system inteligentnego opomiarowania staje się sercem każdego inteligentnego domu.